تاریخ 1395/09/15     تعداد دفعات مشاهده 1102 بار     ساعت 09:22:54     گروه خبری مرکز تحقیقات چشم

دومین کنفرانس سالیانه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
 
«با امتیاز بازآموزی»

دبیر علمی: دکتر علیرضا برادران رفیعی
دبیر اجرایی: دکتر حسین ضیایی
تاریخ: 23 دی ماه 1395
محل برگزاری: سالن همایش های بیمارستان لبافی نژاد
ارسال مقالات و پوسترها از طریق آدرس ایمیل: alirbr@gmail.com
تلفن تماس: (115) 22591616
مقالات ارسالی پس از داوری بصورت سخنرانی ( Oral) یا ارائه پوستر (Poster) پذیرفته خواهد شد.