تاریخ 1392/10/03     تعداد دفعات مشاهده 1105 بار     ساعت 06:00     گروه خبری مرکز تحقیقات چشم

اطلس بین‌المللی ضایعات ناشی از گاز خردل به سه زبان فارسی، ژاپنی و انگلیسی با مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران و ژاپن به چاپ رسید.
در این کتاب که با مشارکت دانشکده پزشکی هیروشیمای ژاپن منتشر شده است سه تن از اعضای هیأت علمی و محققان مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حضور فعال داشته‌اند.

آقایان دکتر محمد علی جوادی، دکتر محمود بابایی و دکتر سپهر فیضی در فصلی جداگانه با عنوان شواهد بالینی صدمات چشمی ناشی از مواجهه با گاز خردل، عوارض چشمی این گاز را بررسی نموده‌اند.