Date 2013/12/01         Hour 10:34:24     News Group News And Events

به عنوان رفرانس امتحانات پیش کارورزی از اسفند سال 92 و پذیرش دستیاری سال 93 به بعد انتخاب شد.

کتاب مذکور با تأکید بر نیازهای بومی کشور در بخش چشم پزشکی، استفاده از تجربیات اساتید داخلی، استفاده از تصاویر و جداول جذاب با هدف تسهیل در فرایند یادگیری به چاپ رسیده است. مشارکت همه جانبه و فعال اساتید چشم پزشکی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، اختصاص بخش‌هایی همانند عوارض چشمی گاز خردل برای اولین بار و منابع جامع و چاپ تمام رنگی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فرد این کتاب است.

شایان ذکر است پیش از این کتاب ووگان منبع امتحانات مذکور بود که به تصمیم وزارت بهداشت یک کتاب بومی و تألیف شده توسط اساتید و نویسندگان ایرانی به عنوان رفرانس این آزمون‌ها معرفی شده است.

روابط عمومی مرکز تحقیقات چشم