تاریخ 1395/08/06         ساعت 14:33:55     گروه خبری سمینار ها

دوازهمین سمینار سالانه مرکز تحقیقات و گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
«پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی»
«با امتیاز بازآموزی»
 
 
دبیر علمی: دکتر سیامک مرادیان
دبیر اجرایی: دکتر حسین ضیایی
تاریخ: 4 و 5 اسفندماه 1395
محل برگزاری: تالار همایش های رازی

هزینه ثبت نام: مبلغ 1/000/000 ریال تا تاریخ 15 دی ماه 1395 و پس از این تاریخ 200/000 ریال به این مبلغ اضافه می گردد.
ثبت نام بصورت حضوری در محل کنگره سراسری انجام می شود.