درباره مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی

 

«متعاقب پیشینه اعضای هیات موسس این مرکز در زمینه پژوهش پیرامون اپیدمیولوژی بیماری های چشم و به منظور گسترش این فعالیت ها به مثابه یک ضرورت اجتناب ناپذیر، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم در سال 1392 به صورت رسمی فعالیت خود را به منظور انجام مطالعات جمعیتی آغاز نمود. با توجه به تجربه اعضای هیات علمی این مرکز در زمینه مطالعات مبتنی بر جامعه در سطح کشور و نیز همکاری با سازمان جهانی بهداشت، مرکزتحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم تلاش دارد تا در آینده نیز مجری طرح های گسترده در سطح کشور و منطقه باشد. نتایج این مطالعات می تواند الگوی بومی بیماری های چشم و دلایل نابینایی را در کشور مشخص نماید و منجر به سیاست گذاری های مبتنی بر شواهد در سطح کشور گردد. همچنین نتایج مطالعات می تواند در راستای ارتقاء آگاهی عموم مورد استفاده قرار گیرد و فرهنگ سازی و آموزش در حوزه سلامت بینایی را تسهیل نماید.»
 
<<ادامه مطلب>>